eLogistikk

IT-støttet logistikk


Extended Supply Chain Management betyr inkluderingen av alle relevante verdiskapningspartnere i en overgripende forretningsprosess. Extended Supply Chain Management fører dermed de tidligere områdene til Supply Chain Management (lokasjonsovergripende planleggingsprosesser) og logistikktilbyderne sammen.

SCM sett fra sendere og mottakere:

Planleggingsprosesser (behovs-, nettverks-, produksjonsplanlegging o.a.) blir behersket lokasjonsovergripende, logistikkavvikling og -controlling befinner seg ikke i midtpunktet.

SCM sett fra logistikktilbyderne:

Beherskning av logistiske prosesser, lite know-how om foretaksinterne prosesser for kundene.

Extended SCM sett fra vårt synspunkt:

Realisering av eLogistikk, dvs. alle trinn i verdiskapningskjeden, inkludert transportlogistiske prosesser blir overgripende planlagt, utført og overvåket.

Realisering av eLogistikk

Løsningen ligger i organisasjonsformen til nettlogistikkplattformen eChainManager. På Internett blir de involverte partnerne integrert gjennom felles oppdragsadministrasjon, kollaborativ planlegging og nettbaserte forhandlingsscenarier.

eLogistikk-plattformen kan brukes både til oppbygningen av foretaksegne logistikkportaler og til realisering av åpne markedsplasser. eChainManager gjør prosessene mellom foretak og tilbydere mye hurtigere.

I tillegg til kostnads- og tidsbesparelser blir også prosesskvaliteten forbedret, da mulighetene til feil minimeres ved bortfall av eksisterende manuelle grensesnitt og systembrudd.

Finn ut mer om fordelene ved eLogistikk:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH