Kombinovaná doprava - Kombinovaná preprava - Intermodálna preprava

Pod pojmom kombinovaná preprava, resp. intermodálna preprava, sa rozumie spôsob prepravy, pri ktorom sa nákladové jednotky prepravujú minimálne dvoma druhmi prepravy.

Prehľad výhod kombinovanej prepravy:

  • Jazdu po ceste sa snažíme čo najviac obmedziť
  • Preprava šetrná ku klíme a životnému prostrediu

Cestná doprava sa používa iba na krátke trasy, napr. na prepravu tovaru k železnici alebo moru alebo na vyzdvihnutie tovaru na mieste vykládky. Využívanie kombinovanej prepravy znižuje emisie CO2 a spotrebu energie na jednu nákladovú jednotku.

Odoslať dopytIntermodal Network

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Detailed information about the use of cookies on this website can be found here.