Implementácia a systémová integrácia

Ako integrátor logistických systémov podporujeme váš podnik v oblasti eLogistik, Supply Chain Managment a Logistik-Outsourcing priebežne od tvorby koncepcie až po jej realizáciu. Projekty sa vyznačujú výrazným zapojením zúčastnených odborných oddelení. Tým je zabezpečené, že budú vypracované akceptovateľné a tým aj realizovateľné riešenia.
 
Počas realizácie pripravíme v úzkej spolupráci s vašimi zamestnancami spustenie nových procesov. Pritom zabezpečíme konfiguráciu IT systémov, vytvorenie internetových stránok, úplnú integráciu Back-End systémov a testovanie nových obchodných procesov. Paralelne sa uskutočňuje školenie kľúčových používateľov a IT personálu. Sprevádzame produktívny štart a poskytujeme pritom podporu pre vašich používateľov. V rámci kontinuálneho procesu zlepšovania neskôr na želanie zabezpečíme optimalizáciu a rozšírenie


Ďalšie poradenské služby:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH