Implementácia a systémová integrácia

Ako integrátor logistických systémov podporujeme váš podnik v oblasti eLogistik, Supply Chain Managment a Logistik-Outsourcing priebežne od tvorby koncepcie až po jej realizáciu. Projekty sa vyznačujú výrazným zapojením zúčastnených odborných oddelení. Tým je zabezpečené, že budú vypracované akceptovateľné a tým aj realizovateľné riešenia.
 
Počas realizácie pripravíme v úzkej spolupráci s vašimi zamestnancami spustenie nových procesov. Pritom zabezpečíme konfiguráciu IT systémov, vytvorenie internetových stránok, úplnú integráciu Back-End systémov a testovanie nových obchodných procesov. Paralelne sa uskutočňuje školenie kľúčových používateľov a IT personálu. Sprevádzame produktívny štart a poskytujeme pritom podporu pre vašich používateľov. V rámci kontinuálneho procesu zlepšovania neskôr na želanie zabezpečíme optimalizáciu a rozšírenie


Ďalšie poradenské služby:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Detailed information about the use of cookies on this website can be found here.